Hyvä lukija,

mukavaa, että olet löytänyt Open ruokaoppaan pariin! Open ruokaopas on kaikille avoin ja ilmainen verkkosivusto, jossa käsitellään monipuolisesti vastuullisen ruuan ja kestävän maatalouden teemoja. Opas on suunnattu erityisesti yläkouluissa ja lukioissa toimiville aineenopettajille ja siksi vastuullisen ruuan teemoja käsitellään eri oppiaineiden näkökulmista.

Oppaan sisältö on jaoteltu 12 eri oppiaineen mukaisesti. Mukana on tehtäviä, joita opettaja voi teettää oppilailla tai opiskelijoilla. Osa tehtävistä on kehitetty tässä hankkeessa ja osa taas on eri toimijoiden aiemmin tuottamia. Oppaan kuvia voit käyttää opetustarkoituksiin, kun mainitset kuvassa näkyvän lähteen.

Oppaan julkaisuhetkellä syyskuussa 2019 ruoka-aihe on julkisessa keskustelussa todellinen kuuma peruna. Vastuullisen ruuan teemoista puhutaan paljon ja monenlaisista näkökulmista. Keskusteluissa on mukana niin tietoa, tunteita kuin ihmisten henkilökohtaisia mielipiteitäkin. Open ruokaoppaassa vastuullisen ruuan teemaa on pyritty käsittelemään mahdollisimman monipuolisesti. Samalla on pyritty avaamaan keskustelun taustoja.

Tutkimus on osoittanut, että ruuantuotannon tapojen on muututtava kaikkialla maailmassa, jotta tulevaisuudessa pystytään ruokkimaan kasvava väestö maapallon ekologisen kantokyvyn rajoissa. Oppaassa esitellään kestävien ratkaisujen ohella myös ruuantuotannon ongelmia toisinaan kriittiseenkin sävyyn mutta aina tutkimustietoon perustuen.

Oppaan tekijöinä haluamme korostaa, etteivät  maanviljelijät ole syypäitä maatalouden tällä hetkellä aiheuttamiin ongelmiin. Suuri osa ruuantuotantoon liittyvistä ongelmista on lähtenyt syntymään tietämättämme ja ongelmien taustalla ovat keskeisesti yhteiskuntamme rakenteet ja tukimekanismit. Siksi ongelmien ratkominenkaan ei ole yksittäisten viljelijöiden vastuulla. Maatalouden toimintatapojen on muututtava kaikkialla maailmassa, mutta tämän ei tulisi tapahtua viljelijöiden toimeentulon tai hyvinvoinnin kustannuksella. Käsittelemällä vastuullisen ruuan teemoja laajasti myös opetuksessa voimme yhdessä alkaa etsimään ja löytämään ongelmiin myös ratkaisuja.

Oppaan on tuottanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry ja työn on rahoittanut WWF Suomi. Oppaan sisältöjen ideointiin ja kommentointiin on osallistunut kymmeniä ruoka- ja kasvatusalan toimijoita: tutkijoita, järjestötoimijoita, maanviljelijöitä ja opettajia. Suuri kiitos kaikille työhön panoksensa antaneille! Kirjoittamisesta ja kuvatoimituksesta on vastannut BMOL ry:n ympäristökasvattaja, FM Pinja Sipari.

Toivomme, että oppaan materiaalien avulla vastuullisen ruuan teemoja käsitellään kouluissa yhä monipuolisemmin ja että materiaalit pääsevät käyttöön ja ovat iloksi ja hyödyksi.

Inspiroivia hetkiä vastuullisen ruuan parissa!

Kimalaisia pölytystöissä. Kuva: Hanna Kaisa Hellsten.

ps. Materiaali julkaistaan ainoastaan suomeksi. Ruotsinkielisiä suosittelemme tutustumaan ruotsalaisiin MatRätt-materiaaleihin: https://gratisiskolan.se/all-products?avsandare=418%252F

Open ruokaopas kertoo vastuullisesta ruuasta ja kestävästä ruuantuotannosta sinun oppiaineesi näkökulmasta. Sivuston on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.