Kestävä ruuantuotanto on ympäristön kannalta kestävää, taloudellisesti kannattavaa, yhteiskunnallisesti ja eettisesti oikeudenmukaista ja siksi pitkällä aikavälillä tuottavaa. Vastuulliseen ruokaan liittyy kestävän tuotannon ohella myös vastuullinen kulutus. Open ruokaoppaassa tarkastellaan vastuullista ruokaa kaikista näistä näkökulmista. Materiaali on tehty aineenopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi. Opas tarjoaa tietopaketin vastuullisen ruuan teemoihin 12 eri oppiaineen näkökulmasta sekä lisäksi runsaasti tehtäväideoita ja kuvamateriaalia.

Lämpimästi tervetuloa mukaan innostumaan vastuullisen ruuan teemoista!

Lukijalle

Biologia

Fysiikka

Historia

Katsomusaineet

Kemia

Kotitalous

Kuvataide

Maantiede

Matematiikka

Terveystieto

Yhteiskuntaoppi

Äidinkieli- ja kirjallisuus

Lisämateriaalia

Open ruokaopas kertoo vastuullisesta ruuasta ja kestävästä ruuantuotannosta sinun oppiaineesi näkökulmasta. Sivuston on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.