Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen

Biologian ja maantieteen opettajien liitto on tuottanut viime vuosina paljon laadukasta opetusmateriaalia etenkin seuraavista teemoista: ilmastonmuutos, globaali vastuu, vastuullinen ruoka …

10 sanaa maaperästä

Maaperä koostuu monista aineista, on miljoonien eliölajien elinympäristö ja tärkeä osa monien ekosysteemien toimintaa. Seuraavassa on kuvattu 10 tärkeää maaperään …

Open ruokakoulutusten antia

Biologian ja maantieteen opettajien liitossa on puhuttu syksyllä 2019 erityisen paljon ruuasta – samoin kuin julkisessa keskustelussa muutenkin. Syyskuussa julkaisimme …

Toiminnallista ruokaoppimista -koulutuksen antia

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry yhteistyökumppaneineen järjesti syksyllä 2019  monipuolisia ruoka-aiheisia koulutuksia yläkoulun ja lukion eri oppiaineiden opettajille. …

Ruoka mediassa -opekoulutuksen antia

Media on tärkeä tiedonvälittäjä myös ruoka-aiheissa. Mediasta saamme paljon hyvää tietoa, mutta media välittää meille helposti myös virheellisiä käsityksiä. Myös …

Ruoka eettisenä kysymyksenä -opekoulutuksen antia

Ruokaan, ruuantuotantoon ja ruokavalintoihin liittyy monenlaisia eettisiä kysymyksiä ja niitä pohdittiin tässä Eläinten hyvinvointikeskuksen ja Eettisen kaupan puolesta ry:n kanssa …

Ruoka ympäristökysymyksenä -opekoulutuksen antia

Ruoka ympäristökysymyksenä on aihepiiri, joka on ollut julkisessa keskustelussa esillä vuoden 2019 aikana aivan erityisen paljon. Ei ollutkaan yllättävää, että …

MAAPERÄN SANKARIT – Opi ja opeta maaperästä!

Maankuoren päällä on ohut kerros, josta kaikki elämä maapallolla on riippuvaista. Siinä kasvavat kasvit tuottavat muille eliöille happea ja ravintoa. …

Koulupuutarhakoulutuksen antia

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry yhteistyökumppaneineen järjestää syksyllä monipuolisia ruoka-aiheisia koulutuksia yläkoulun ja lukion eri oppiaineiden opettajille. Koulutusten jälkeen koulutusmateriaalit julkaistaan Open ruokaoppaan sivuilla kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Koulutussarjan ensimmäinen koulutus järjestettiin Helsingissä, ihanalla Kumpulan koulukasvitarhalla perjantaina 6.9.2019. Seuraavassa on esitelty koulutuspäivän ohjelma ja sisällöt. Voit hyödyntää materiaaleja vapaasti.

Vastuullisen ruuan sanasto

Ruokaan ja ruuantuotantoon liittyy paljon erityissanastoa. Jo itse maataloutta kuvataan monin sanoin. Maatalouden ohella puhutaan maanviljelystä, ruuantuotannosta, kasvinviljelystä, kotieläintuotannosta ja maatalousyrittäjyydestä. Iso osa maatalouden sanastosta on meille monelle arjessa jo melko vierasta. Kun soppaan lisätään koko ruokajärjestelmä ja sen kestävyyttä kuvaava sanasto, on moni ihan hukassa. Oheiseen sanastoon on kerätty 10 vastuulliseen ruokaan ja kestävään ruuantuotantoon keskeisesti liittyvää sanaa selityksineen.

Vastuulliset ruokavalinnat vaativat tietoa ja osaamista

Ruokavalinnat ovat hyvin henkilökohtainen asia ja moni suhtautuu karsastaen ulkopuolisten neuvoihin siitä, mitä pitäisi tai ei pitäisi syödä. Oman toiminnan ja ympäristön kannalta olennaista olisi olla hyvin tietoinen siitä, miten kuluttamamme ruoka tuotetaan ja minkälaisia ovat ruokaan liittyvät arvomme. Vasta sen jälkeen voimme tehdä tietoisia ja hyvin perusteltuja päätöksiä ruokalautasemme sisällöstä.

Murretaan ruokaan liittyviä myyttejä

Ruokakeskustelu on täynnä syvään juurtuneita myyttejä. Tässä näistä myyteistä murretaan seitsemän keskeistä, oppaan teon myötä kohdattua myyttiä.

Open ruokaopas kertoo vastuullisesta ruuasta ja kestävästä ruuantuotannosta sinun oppiaineesi näkökulmasta. Sivuston on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.