Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen

Biologian ja maantieteen opettajien liitto on tuottanut viime vuosina paljon laadukasta opetusmateriaalia etenkin seuraavista teemoista: ilmastonmuutos, globaali vastuu, vastuullinen ruoka ja ruuantuotanto, vastuullinen kuluttaminen, vaikuttaminen sekä maaperä osana ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi on tuotettu materiaalia eliökokokoelmien tekemisen tueksi. Tälle sivulle on kerätty hankkeissa tuotettuja materiaaleja, jotka sopivat etäopetukseen ja olemme myös kehittäneet olemassaolevia materiaariaaleja … Lue lisää

10 sanaa maaperästä

Maaperä koostuu monista aineista, on miljoonien eliölajien elinympäristö ja tärkeä osa monien ekosysteemien toimintaa. Seuraavassa on kuvattu 10 tärkeää maaperään liittyvää käsitettä. Kuvauksissa keskiössä ovat viljelymaat. Pidempään maaperäsanastoon voit tutustua Baltic Sea Action Groupin pdf-tiedoston avulla, jota on hyödynnetty myös tämän sanaston laadinnassa. Koulukäytössä voit hyödyntää myös quizlet-sanastoa tai sanastokortteja, joihin oheiset termien kuvaukset on … Lue lisää

Open ruokakoulutusten antia

Biologian ja maantieteen opettajien liitossa on puhuttu syksyllä 2019 erityisen paljon ruuasta – samoin kuin julkisessa keskustelussa muutenkin. Syyskuussa julkaisimme vastuullisen ruuan kysymyksiä laajasti käsittelevän opettajille suunnatun Open ruokaopas -nettisivuston ja sen jälkeen olemme kouluttaneet yli 150 eri oppiaineiden opettajaa samoista teemoista.  Opetushallituksen rahoittamissa opettajien täydennyskoulutuksissa ruoka-aiheista on keskusteltu monipuolisesti erityisesti toiminnallisen opetuksen näkökulmasta. Lämpimät … Lue lisää

Toiminnallista ruokaoppimista -koulutuksen antia

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry yhteistyökumppaneineen järjesti syksyllä 2019  monipuolisia ruoka-aiheisia koulutuksia yläkoulun ja lukion eri oppiaineiden opettajille. Osassa koulutussarjan koulutuksista oli tietty teema, mutta Toiminnallista oppimista kestävän ruuantuotannon ja kulutuksen kysymysten parissa -koulutuksessa vastuullisen ruuan teemoja käsiteltiin laajasti monesta vinkkelistä keskittyen toiminnallisen oppimisen näkökulmaan. Sama koulutus järjestettiin viidellä paikkakunnalla: Helsingissä, Lahdessa, Mikkelissä, … Lue lisää

Ruoka mediassa -opekoulutuksen antia

Media on tärkeä tiedonvälittäjä myös ruoka-aiheissa. Mediasta saamme paljon hyvää tietoa, mutta media välittää meille helposti myös virheellisiä käsityksiä. Myös ruoka-aiheissa tarvitaan hyvää medialukutaitoa. Ruoka mediassa -opekoulutuksessa ruoka-aihetta lähestyttiin uutisten ja mainonnan kautta. Koulutus järjestettiin Päivälehden museon tiloissa Helsingin keskustassa maanantaina 4.11.2019 klo 10-16. Kouluttajina toimivat Biologian ja maantieteen opettajien liiton ympäristökasvattaja Pinja Sipari sekä … Lue lisää

Ruoka eettisenä kysymyksenä -opekoulutuksen antia

Ruokaan, ruuantuotantoon ja ruokavalintoihin liittyy monenlaisia eettisiä kysymyksiä ja niitä pohdittiin tässä Eläinten hyvinvointikeskuksen ja Eettisen kaupan puolesta ry:n kanssa yhteistyössä järjestetyssä koulutuksessa monipuolisesti. Koulutus järjestettiin Helsingin Viikissä Luonnonvarakeskuksen tiloissa perjantaina 22.11.2019 klo 10-16. Kouluttajina toimivat Eläinten hyvinvointikeskuksen Satu Raussi ja Tiina Kauppinen, globaalikasvattaja Eeva Kemppainen sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton ympäristökasvattaja Pinja Sipari. … Lue lisää

Ruoka ympäristökysymyksenä -opekoulutuksen antia

Ruoka ympäristökysymyksenä on aihepiiri, joka on ollut julkisessa keskustelussa esillä vuoden 2019 aikana aivan erityisen paljon. Ei ollutkaan yllättävää, että tämä WWF Suomen kanssa yhteistyössä järjestämämme koulutus herätti paljon kiinnostusta. Koulutus järjestettiin Helsingin Sörnäisissä WWF Suomen koulutustiloissa keskiviikkona 4.12.2019 klo 10-16. Kouluttajina toimivat Biologian ja maantieteen opettajien liiton ympäristökasvattaja Pinja Sipari, WWF:n ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija … Lue lisää

MAAPERÄN SANKARIT – Opi ja opeta maaperästä!

Maankuoren päällä on ohut kerros, josta kaikki elämä maapallolla on riippuvaista. Siinä kasvavat kasvit tuottavat muille eliöille happea ja ravintoa. Myös ihmiskunnan ruokkiminen edellyttää elävää viljelymaata, jota tällä hetkellä on vain muutama prosentti koko maapallon pinta-alasta. Asiaa tuntemattoman silmään multava ja hedelmällinen viljelymaa ja loppuunkulutettu mineraalimaa saattavat kuitenkin näyttää hyvin samalta, vaikka niiden toiminta ja … Lue lisää

Koulupuutarhakoulutuksen antia

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry yhteistyökumppaneineen järjestää syksyllä monipuolisia ruoka-aiheisia koulutuksia yläkoulun ja lukion eri oppiaineiden opettajille. Koulutusten jälkeen koulutusmateriaalit julkaistaan Open ruokaoppaan sivuilla kaikkien kiinnostuneiden käyttöön.

Koulutussarjan ensimmäinen koulutus järjestettiin Helsingissä, ihanalla Kumpulan koulukasvitarhalla perjantaina 6.9.2019. Seuraavassa on esitelty koulutuspäivän ohjelma ja sisällöt. Voit hyödyntää materiaaleja vapaasti.

Vastuullisen ruuan sanasto

Ruokaan ja ruuantuotantoon liittyy paljon erityissanastoa. Jo itse maataloutta kuvataan monin sanoin. Maatalouden ohella puhutaan maanviljelystä, ruuantuotannosta, kasvinviljelystä, kotieläintuotannosta ja maatalousyrittäjyydestä. Iso osa maatalouden sanastosta on meille monelle arjessa jo melko vierasta. Kun soppaan lisätään koko ruokajärjestelmä ja sen kestävyyttä kuvaava sanasto, on moni ihan hukassa. Oheiseen sanastoon on kerätty 10 vastuulliseen ruokaan ja kestävään ruuantuotantoon keskeisesti liittyvää sanaa selityksineen.

Open ruokaopas kertoo vastuullisesta ruuasta ja kestävästä ruuantuotannosta sinun oppiaineesi näkökulmasta. Sivuston on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.